Location
Branches

Petjada hídrica i de carboni

Petjada Hídrica

L’aigua és un recurs fonamental pel desenvolupament de l’activitat d’ICL Iberia Súria&Sallent. Amb l’objectiu de continuar les polítiques de millora contínua, el càlcul de la petjada d’aigua de l´organització referma el seu compromís amb la millora de la gestió del recurs hídric.

La Petjada d’Aigua (PA) és un indicador o grup d’indicadors que quantifiquen els efectes ambientals potencials relacionats amb l’aigua, ocasionats per un producte, procés o organització. La Petjada d’Aigua pròpiament dita avalua i té en compte tots els atributs o aspectes del medi ambient, la salut humana i els recursos naturals relacionats amb l’aigua. Pel desenvolupament d’aquest estudi, s’han tingut en compte els requisits establerts per la ISO 14046:2014.

El càlcul de la petjada ha suposat fer un pas més enllà de l`anàlisi clàssic en la gestió de l´aigua per part de ICL Iberia Súria&Sallent. Els resultats obtinguts en l’informe permeten a l´organització  la possibilitat d´incloure nous indicadors al Sistema de Gestió Ambiental relacionats amb el vector aigua, elaborar propostes per a la millora de processos interns i obtenir un major coneixement de la relació d’ICL Iberia Súria&Sallent amb el seu entorn.

 

Petjada de Carboni

ICL Iberia ha definit la sostenibilitat econòmica, social i ambiental com la línia estratègica que ha de seguir per a garantir l’activitat de l’empresa a llarg termini, així com per a preparar el camí per als grans projectes que estan en curs. Així, ICL Iberia combina el lideratge de negocis amb un fort compromís amb la societat i amb la protecció del medi ambient. Per aquesta raó, ICL Iberia considera que cal avaluar la petjada de carboni de les seves instal·lacions, incloent-hi la logística associada, tant per a aconseguir diferenciar-se de la competència, com per a fer-la servir com a eina de gestió per a trobar millores en els processos propis, cosa que implica augmentar l’eficiència i la sostenibilitat de l’empresa.

La petjada de carboni d’ICL Iberia es calcula segons la metodologia establerta a l’ISO 14064-1:2012, basada en The Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accounting and Reporting Standard, desenvolupat pel World Business Council for Sustainable Development.