Location
Branches

Comunitat

ICL compta entre les seves prioritats amb un ferm compromís amb l’entorn més proper i immediat en totes les seves vessants, començant per la preservació i protecció del medi natural, però també en l’àmbit de suport a les comunitats, en l’àmbit social, el cultural i educatiu, així com solidari, amb un ferm compromís amb els col·lectius més desfavorits.

Acords de col·laboració
Acords de col·laboració
Activitats al territori
Activitats al territori