Location
Branches

Instal·lacions i processos

Instal·lacions Mineres

Per a l’explotació de la Conca Potàssica Catalana, ICL Iberia disposa de dues mines, situades a la comarca del Bages (Barcelona), una al municipi de Súria (mina d’Cabanasses) i l’altra al municipi de Balsareny (mina de Vilafruns).

 

Vilafruns

És una mina d’interior, a una profunditat de 500 metres, situada en el municipi de Balsareny. De la mina s’extreu silvinita ( sal i potassa) i sal gemma. La companyia té previst el tancament compassat i progressiu del centre productor per traslladar la producció al centre de Súria, d’acord amb un pla de treball consensuat amb el territori i les diferents administracions.

 

 

Cabanasses
És una mina d’interior, a una profunditat que va des dels 650 als 900 metres, situada en el municipi de Súria i que disposa d’una  avançada tecnologia. Cabanasses representa el futur de la mineria. La riquesa i la quantitat de mineral que conté el subsòl i la innovació tecnològica permet a aquesta instal·lació disposar de les eines més capdavanteres del moment. Cabanasses és el centre del creixement futur de la companyia amb noves ampliacions de la mina.

 

Instal·lacions industrials

A les plantes es processa el mineral extret mitjançant tractaments merament físics que permeten separar els seus components naturals: magma d’insolubles, sals sòdiques i potàssiques i altres en molt poca fracció. En aquestes instal·lacions també hi trobem els magatzems de producte acabat, així com els utilitzats per a l’expedició efectiva del producte amb tren i/o camió.

 

  • Planta de Súria
    Instal·lacions industrials per al processament del mineral procedent de la mina de Cabanasses. A Súria es concentra tot el desenvolupament industrial de l’empresa amb la construcció i posada en funcionament d’una planta de cristal·lització, una de flotació i  una altra de compactat de potassa que s’han afegit als darrers anys.

 

 

  • Planta de Sallent

Instal·lacions industrials per al processament del mineral procedent de la mina Vilafruns. En el futur, es preveu el desenvolupament d’aquesta àrea mitjançant noves activitats industrials així com la pròpia tasca  restauradora de la muntanya del Cogulló, que permetrà albirar noves oportunitats.

 

 

Instal·lacions logístiques

 

ICL Iberia Barcelona Port, també anomenada Tramer, és la terminal portuària d’ICl Iberia situada al Port de Barcelona que ha estat inaugurada  en un  espai molt mes gran el 2020.

La nova terminal forma part del projecte industrial que l’empresa té dissenyat per al desenvolupament de la conca minera del Bages i ha tingut una inversió de més de 77 milions d’euros. L’entrada en funcionament operatiu de la nova terminal permet fer front als augments de càrrega de sal i potassa previstos per als propers anys.

Amb la nova terminal es millora substancialment la capacitat de càrrega del vaixells ja que es passa de les 800 mil tones de l’antiga terminal a gairebé 4 milions amb la nova, ja que ofereix la possibilitat de què es puguin carregar 2 vaixells de forma simultània.

Té connexió directa a les instal·lacions industrials de Súria i de Sallent a través dels Ferrocarrils de la Generalitat. La nova terminal es troba  a la zona del Moll Álvarez de la Campa, amb una superfície de 7 hectàrees i 14 metres de calat que permet la càrrega de vaixells de fins a 70.000 tones.

ICL disposa, avui dia, de línies de tren pròpies, amb 4 estacions ferroviàries, una de les quals, la situada a Sant Vicenç de Castellet, funciona com centre bescanviador. Les instal·lacions d’ICL connecten amb el Port de Barcelona mitjançant una línia de 80 km d’ample mètric.