Location
Branches

Projectes

ICL Iberia té entre les seves principals prioritats la innovació basada en la investigació i recerca.  Així, ICL Iberia compta amb aliances estratègiques amb diverses universitats, centres tecnològics i escoles de negoci. Els camps de treball estan relacionats amb l’economia circular, reutilització de subproductes, l’acumulació energètica, la tecnologia dels materials i l’aigua.


Safe Car  

Els vehicles que transiten per l’interior de les galeries mineres d’ICL Iberia Súria & Sallent han de complir una sèrie de requisits de seguretat molt concrets. El departament d’R+D d’ICL Iberia Súria & Sallent està cercant nous materials tant o més resistents però més lleugers.

 

Materials

L’objectiu principal d’aquest projecte és desenvolupar elements estructurals avançats de Compostos de Polímers reforçats amb fibra de vidre (PRFV) i fibra de Polipropilè d’alta tenacitat (PRFPPAT), i amb resistència química i mecànica en entorns de gran exigència.

 

Química i fertilitzants

En termes d’innovació, ICL Iberia també treballa en el projecte Breath, que consisteix en l’aprofitament de les argiles sobrants del procés de tractament del mineral per la millora de la qualitat dels terrenys de vinyes. Amb els compostos de la terra, es poden aconseguir millors vins, de més sabor, i més concentrats.

 

Energia:

  • HEAT RECOVERY

Dins de l’objectiu d’ICL Iberia Súria & Sallent d’optimitzar l’ús dels recursos, l’eficiència energètica és primordial. El projecte Heat Recovery consisteix a recuperar la calor generada com a conseqüència de processos tèrmics i mecànics a la planta, i aprofitar-ho en processos on es requereixi aire a elevades temperatures.

  • SOLAR

Entre les línies de recerca que ICL Iberia Súria & Sallent treballa relacionades amb l’eficiència energètica s’inclou l’ús de materials procedents del procés de producció per a l’emmagatzematge d’energia en forma de calor. El projecte SOLAR recull diverses iniciatives per part d’ICL Iberia Súria & Sallent per avaluar la viabilitat d’utilitzar sals com el clorur sòdic i / o carnal·lita per a l’emmagatzematge de calor sensible.

  • PRO

El projecte deu el seu nom a les sigles en anglès del procés conegut com osmosi per pressió retardada. ICL Iberia Súria & Sallent pretén mitjançant aquest projecte generar electricitat per contribuir a abastir la seva planta de tractament.

  • GREEN

El projecte GREEN té per objectiu l’ús de bateries de sodi per a l’emmagatzematge d’energia a gran escala.

 

Projecte Hermes

ICL Iberia de costat amb centres tecnològics, empreses i universitats d’Europa han sumat  esforços i tecnologia els darrers tres anys per fabricar un nou vagó de tren de mercaderies amb més capacitat de transport i més lleuger que podrà circular per la xarxa ferroviària europea, perquè contemplarà l’ample de via continental.

ICL Iberia Súria & Sallent és l’empresa capdavantera del consorci format per diverses empreses, centres tecnològics i universitats, tots ells integrants de la cadena de valor del sector logístic ferroviari. El consorci ha comptat , a més d’ ICL Iberia Súria & Sallent (Espanya), amb la Fundació Centre Tecnològic CTM – Eurecat (Espanya), Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (Espanya), Luleå Tekniska Universitat (Suècia), Hempel A/S (Dinamarca), Kiruna Wagon (Suècia), IDP Enginyeria i Arquitectura (Espanya), SSAB EMEA, AB (Suècia), Association pour la recherche et il développement  processes industriels (França).

L’objectiu principal d’aquest projecte era millorar els serveis de transport ferroviari de mercaderies a orriper fer-ho més competitiu enfront d’altres mitjans de transport i, al mateix temps, promoure la *inter-modalitat entre diferents transports. El projecte ja finalitzat ha permès desenvolupar un nou i estratègic vagó, altament modular i flexible per al transport de material a orri.

El resultat és  un vagó demostratiu amb una capacitat major de càrrega, i una estació de càrrega i descàrrega amb la qual es redueixen els  emps de cicle. Tot això permet optimitzar el transport per tren i reduir el cost logístic del transport de les mercaderies.

Aquest projecte ha rebut una subvenció de la Unió Europea mitjançant el programa HORIZON 2020 Work Programme 2014 – 2015 “Smart, Green and integrated transport” MG-2.2-2014, sota el nombre de Grant Agreement 636520

Per més informació: http://www.hermes-h2020.eu/

 

DigesTake 

ICL Iberia forma part del projecte de recerca i innovació DigesTake que investigarà la valorització dels efluents líquids i gasos de la digestió anaeròbia de fangs de depuradores urbanes, amb un alt contingut de nutrients. El consorci, liderat pel grup LEQUIA de la Universitat de Girona, integra 10 universitats, empreses i centres tecnològics de tot Catalunya.

El projecte farà possible la conversió del diòxid de carboni del biogàs en compostos orgànics de valor afegit mitjançant sistemes biolectroquímics. Pel que fa a la fracció líquida, el projecte desenvoluparà i validar processos alternatius per recuperar el fòsfor en forma de fertilitzant sòlid a través de la cristal·lització d’estruvita i utilitzant subproductes de mineria. Alhora preveu un procés de producció de fertilitzants líquids rics en amoni, un procés per eliminar l’excedent de nitrogen amb baix consum energètic; i nous processos d’osmosi directa per regenerar aigua i valoritzar un concentrat orgànic de nutrients.

El projecte té un pressupost de 2,1 milions d’euros i s’executarà durant tres anys i mig, al llarg dels quals es realitzaran experiments a escala laboratori i en les plantes pilot. Per assolir els objectius, la col·laboració publico privada serà fonamental.

Els socis del projecte són el grup de recerca LEQUIA de la UdG, a més d’entitats líders en investigació com la Universitat de Barcelona (UB); la UPC o els centres tecnològics CTM, Leitat i Cetaqua (Centre Tecnològic de l’Aigua), a més d’ICL Iberia.

El DigesTake és un dels sis projectes de la nova comunitat RIS3CAT Aigua acreditada per la Generalitat de Catalunya a través de l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ) i cofinançada amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea.