Location
Branches

Pla de Mineria Sostenible

ICL Iberia va presentar l’any 2011-2012, el Pla estratègic Phoenix. L’any 2011 el Pla només era un pla estratègic que definia el punt on, si les condicions de l’entorn ho permetien, es volia arribar.

El Pla Phoenix era i és un pla estratègic que preveu el desenvolupament industrial de la conca minera del Bages, per fer sostenible (ambiental, social i econòmicament) la mineria potàssica en la seva primera fase i evités que situacions conjunturals o estructurals poguessin portar un final inesperat .

En la fase I, l’objectiu del Pla venia marcat per dos fets previsibles:

1- Les limitacions d’explotació en l’àrea de Balsareny / Sallent.

2- El potencial d’explotació de nous recursos naturals a la conca potàssica nord de la mina de Cabanasses (Súria), determinat a través d’investigacions fetes durant anys amb tecnologies avançats de tipus sísmica i 3D.

3- La voluntat de fer sostenible l’explotació de la potassa dins el segle XXI, eliminant com a objectiu a mitjà termini l’acumulació de residu salí dels dipòsits actuals.

Aquests tres fets van donar lloc, com després es detalla, a les actuacions que s’han denominat la fase I del Pla Phoenix amb una inversió inicial prevista de més de 300 milions d’Euros.

En aquesta fase, un cop aprovada pel Grup, es preveia la millora i modernització de les seves instal·lacions de Súria i la logística al Port de Barcelona, ​​així com el tancament ordenat -per evitar l’impacte social- de les instal·lacions de Sallent, tot això , unit, a una important reducció i reaprofitament del recurs salí, mitjançant la implantació de noves tecnologies i un increment de l’ús del recurs salí.

Per assumir aquesta modernització i el consegüent increment productiu a Súria, es van plantejar diverses actuacions, entre les quals, cal destacar:

 • La construcció d’una rampa (túnel) per extreure el material de la mina de Cabanasses.
 • La modernització i ampliació de les plantes de tractament, flotació i compactació, del mineral i que absorbís la producció de les dues plantes;
 • La construcció d’una primera planta de cristal·lització que permetés obtenir sal d’elevada puresa per a diverses finalitats (químiques, farmacèutiques, alimentàries, etc.), el funcionament permetria ser un exemple de valorització del recurs salí i d’economia circular.
 • La construcció de diverses instal·lacions auxiliars que permetessin concentrar la producció així com nous productes i magatzems i plantes de tractament de la nova sal Vacuum per a nous mercats als quals es dirigia (com l’alimentari, etc.)
 • L’inici de la restauració dels dipòsits salins.

 

Addicionalment, l’empresa també va obtenir una nova concessió al Port de Barcelona, ​​amb l’objectiu de millorar la seva logística i incrementar el transport ferroviari, més eficient, que possibilités el moviment de nous productes (com ara la sal gemma, la sal industrial i la sal Vacuum) i d’altres subproductes en fase encara preliminar (diversos precipitats).

Aquesta primera fase del Pla tenia, per tant, diversos objectius estratègics

 • Assolir i mantenir una producció de potassa constant als dos establiments concentrant-la en un únic espai, Súria.
 • Afegir nous productes derivats del tractament de la sal.
 • Reduir la generació de residu salí (recurs) en més d’un 60% mitjançant les plantes de tractament de sal Vacuum, la segona de les quals està previst iniciar un cop es conclogui la primera planta i que serviran, a mig termini, per al tractament de la sal acumulada als dipòsits.
 • Preparar la potencial comercialització d’altres productes nous que es puguin anar desenvolupant en un entorn d’economia circular.

El Pla Estratègic Phoenix impulsa, per tant, el desenvolupament d’un nou model de mineria i indústria sostenible, tant per l’esforç modernitzador com per la valorització de nous productes. Els criteris de sostenibilitat són:

 

 • Sostenibilitat econòmica, permetent garantir la solvència del Projecte:

– Manteniment de la capacitat productiva en un únic centre productor.

– Desenvolupament de noves tecnologies industrials i mineres.

– Desenvolupament de noves solucions logístiques i de transport en el sector ferroviari i marítim.

– Elaboració i valorització de nous productes i subproductes derivats de la sal.

 • Sostenibilitat ambiental, permetent la transformació de l’activitat industrial actual en un sistema d’economia circular:

– Nova Planta de Sal Vacuum que permet valoritzar i facilitar la comercialització de la sal que es genera fruit del procés de flotació de la potassa, evitant l’emmagatzematge en el dipòsit, on romandria tot esperant ser comercialitzada en un mercat menys dinàmic.

– La transferència de l’activitat de Sallent a Súria permet iniciar la restauració dels actuals dipòsits de Sallent a través de la purificació, comercialització i dissolució de la sal en una nova planta de purificació prevista per a l’any 2018.

 • Sostenibilitat social, perquè permet mantenir els llocs de treball directes i indirectes de l’empresa.