Location
Branches

Política i principis ambientals

Dins de la política d’ICL Iberia, un dels punts més importants en relació als compromisos adquirits per la companyia és la de:

Protegir el MEDI AMBIENT, a través d’iniciatives i millores que permetin pal·liar els possibles efectes de l’activitat en l’entorn, així com protegir la biodiversitat i els ecosistemes.

Aquests principis impliquen el coneixement del context de l’organització, establiment d’objectius i metes anuals la consecució dels quals és assegurada a través de la disponibilitat d’informació i recursos necessaris, plans de millora, plans d’emergència, polítiques de formació i motivació del treballador, disponibilitat dels recursos necessaris, millora de les infraestructures i la incorporació dels últims avenços tècnics i científics; sent la Transparència, Sostenibilitat, Diàleg, Excel·lència i Innovació els pilars fonamentals en què ICL Iberia Súria & Sallent basa el seu present i el seu futur desenvolupament empresarial .. “

La nostra política ambiental es basa en els següents pilars:

Sistema de Gestió Ambiental: La Direcció ha designat els recursos necessaris per al manteniment i integració del sistema de gestió ambiental a la gestió global de l’empresa d’acord amb la Norma Internacional ISO 14001.

Compromisos: Es manté una política de coneixement, respecte i compliment de la legislació ambiental aplicable i els compromisos corporatius, així com de col·laboració amb veïns i autoritats competents.

Formació i Sensibilització: La consciència ambiental de tots els empleats i empreses col·laboradores, es fomenta a tots els nivells amb programes de formació i motivació.

Ús de recursos: Es fomenta el millor ús de les matèries primeres i els recursos naturals mitjançant l’ocupació de la millor tecnologia disponible, econòmicament viable i apropiada.

 Prevenció: Els criteris ambientals són bàsics en la presa de decisions referent a inversions, productes i processos, amb la finalitat de prevenir els impactes ambientals des del seu origen.

 Seguiment: Es treballa en base a l’anàlisi continu de les dades objectives que proporciona el sistema de gestió i dels canvis de l’entorn tant local com global.