Location
Branches

Compromís i Valors

ICL és una empresa multinacional que compta amb aliances estratègiques amb diverses universitats, centres tecnològics i escoles de negoci. Els camps de treball estan relacionats amb l’economia circular, reutilització de subproductes, l’acumulació energètica, la tecnologia dels materials i l’aigua.

A Catalunya, ICL impulsa actualment projectes d’investigació com l’Hermes per al disseny dels vagons de mercaderies del futur amb millores mediambientals, ja finalitzat, o com la Formació Professional Dual (FP Dual) per a la integració laboral de joves de les poblacions de les comarques veïnes.

ICL inverteix anualment més de 56 milions d’euros en innovació i desenvolupament a tot el món, amb un equip de més de 475 investigadors, amb l’objectiu de crear noves solucions avançades per a satisfer les necessitats bàsiques de la humanitat.