Location
Branches
Seguretat
Seguretat

Primer la seguretat

La prevenció de riscos laborals és un pilar estratègic per a ICL Iberia. En implantar el sistema de gestió de la seguretat i la salut, ICL Iberia es compromet a vetllar per la seguretat i la salut dels treballadors...

Persones
Persones

El motor d'una companyia

A ICL Iberia sabem que, en la nostra professió, el talent de l’equip és clau per aportar un valor diferenciat als nostres clients i col·laboracions, així com per aconseguir els nostres objectius...

Medi Ambient
Medi Ambient

Compromesos amb el medi ambient.

El nostre compromís, la sostenibilitat s’integra en l’organització d’ICL Iberia com a un concepte clau en cada una de les activitats de la companyia. ICL Iberia està fortament...

Part d'ICL

ICL Group és un fabricant mundial de productes basats en minerals especials destinats a satisfer les necessitats essencials de la humanitat en tres grans mercats: l’agricultura, l’alimentació i els productes avançats. És  un líder mundial en producció de fertilitzants i és el sisè productor mundial de potassa.
ICL desenvolupa les seves activitats en un marc estratègic de sostenibilitat que inclou el compromís de la companyia amb el medi ambient, amb les comunitats locals on té les seves instal·lacions i en les quals viuen els seus treballadors, així com amb els proveïdors, els clients i altres parts interessades.

ICL Arreu del món