Location
Branches

Codi Ètic

ICL Iberia té implementat un codi ètic en el que es defineixen les línies bàsiques per a mantenir una conducta ètica i responsable per part dels treballadors. Entre les principals prioritats de la companyia destaquen les relacionades amb els aspectes vinculats a la Responsabilitat Social i la Sostenibilitat:

  • Protecció a les persones
  • Protecció al medi ambient
  • Eficiència en l’ús de recursos (aigua i energia)
  • Incorporació de la sostenibilitat a la cadena de valor
  • Equitat en el treball
  • Excel·lència i millora constant
  • Diàleg amb els grups d’interès
  • Feina estable i de qualitat
  • Contribució a la comunitat

 

Una mostra d’aquests compromisos és l’obtenció i manteniment des de l’any 2007 de les certificacions Responsible Care, ISO 9001:2015 de Qualitat, ISO 14001:2015 de Medi Ambient, i OHSAS 18001:2007 de Prevenció de Riscos Laborals.

Podeu llegir el Codi Ètic del Grup ICL aquí.