Location
Branches

Sostenibilitat i Medi Ambient

La sostenibilitat s’integra a l’organització d’ICL Iberia com un concepte clau en cada una de les activitats de la companyia. ICL Iberia està fortament vinculada al territori on opera i la incorporació d’aspectes ambientals i socials en la cadena de valor dels processos que es desenvolupen ha estat una aposta estratègica, especialment considerada en els últims anys.

Aquest compromís inclou el respecte a la legislació ambiental, a través de la incorporació de mesures de gestió que van més enllà del necessari per al seu estricte compliment, l’aplicació de pràctiques laborals exemplars, i la contribució i col·laboració en projectes d’interès general lligats al territori on tenim implantació.

Podeu consultar aquí la Política de Sostenibilitat

Pla de Mineria Sostenible
Pla de Mineria Sostenible
Política i principis ambientals
Política i principis ambientals
Actuacions Mediambientals
Actuacions Mediambientals
ISO-14001
ISO-14001
Petjada hídrica i del carboni
Petjada hídrica i del carboni
Mamoria de sostenibilitat
Mamoria de sostenibilitat