Location
Branches

Polítiques de Gestió i Certificats

Política de Qualitat, Medi Ambient i Seguretat i Salut en el treball

ICL Iberia Súria & Sallent té una visió comú que prové del grup ICL, i que es basa en mantenir l’excel·lència  empresarial i de lideratge a través de valors basats en el respecte, la seguretat laboral, la igualtat, la qualitat, la protecció del medi i la millora contínua. Per tot això, la QUALITAT, el MEDI AMBIENT i la SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL aplicades a tots els àmbits, són principis fonamentals.

ICl Iberia Súria & Sallent està certificada en els sistemes ISO9001, ISO14001, OHSAS18001. Ha creat un equip de treball que disposa de la tecnologia i coneixements adequats, i aposta pel desenvolupament, sensibilització, informació i formació dels seus recursos per aconseguir ser capdavanter i punt de referència en el seu sector d’activitat.

ICl Iberia Súria & Sallent lliura als seus clients un producte amb la major QUALITAT i valor afegit, adequat a les seves necessitats, i manté l’enfocament en l’augment de la satisfacció del client. Per a això, fomenta iniciatives que li permeten treballar des del respecte al MEDI AMBIENT, amb SEGURETAT, professionalitat, innovació i eficàcia.

Veure Política de Gestió

 

Certificats

 

ISO 9001:2015

El Sistema de Gestió de Qualitat implantat a ICL Iberia Súria i Sallent ha permès aconseguir la qualificació ISO 9001:2015. Les iniciatives dutes a terme se centren en àrees clau per al bon desenvolupament de l’activitat de l’empresa i representen un canvi important en la forma de desenvolupar  l’activitat diària a nivell operatiu. Amb aquesta metodologia de gestió, ICL Iberia Súria & Sallent té per objectiu aconseguir un equip de treball excepcional que disposi de la tecnologia i coneixements adequats.

L’aposta és el desenvolupament i la formació dels seus recursos que ha de permetre ser punt de referència en el sector dels fertilitzants, l’entrega d’un producte amb la millor qualitat possible i adequat a les necessitats del client, la millora contínua diària, amb disponibilitat de recursos, la millora d’infraestructures amb la incorporació de les últimes innovacions tècniques i científiques, així com facilitar la transparència i intercanvi d’innovacions amb la resta del grup ICL.

Veure certificat ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

Al 2007, ICL Iberia va rebre la certificació ISO 14001:2015 segons la qual es valida la correcta aplicació de les mesures necessàries per a una adequada gestió mediambiental de l’activitat empresarial i industrial. El certificat és el resultat d’un intens procés d’auditoria de tots els procediments interns i externs de l’empresa, incloent els de producció i gestió de residus. En el procés també s’han auditat els dos centres de producció de l’empresa, a Sallent i Súria, als quals s’hi ha d’afegir també la terminal portuària de Barcelona.
La certificació ISO 14001:2015 és voluntària i és l’únic estàndard reconegut internacionalment per avaluar la correcta gestió mediambiental d’una empresa, fet que posa de manifest la política d’ICL Iberia Súria & Sallent de millora permanent en la gestió del medi ambient i la voluntat de transparència.

 

Veure certificat ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

 

ICL Iberia va aconseguir a finals del 2009 la certificació internacional en la gestió de la Prevenció i la Salut Laboral que la va convertir en una de les poques empreses industrials del sector miner que l’obtenia. OHSAS era un sistema de gestió de la seguretat i la salut de les empreses i entre les seves característiques cal destacar que integra tots els estaments de l’empresa. El 2020 hem fet el traspàs de OHSAS a ISO 45001 que dona un fort impuls a la participació i consulta de tots dels treballadors.

La seguretat i prevenció estan integrades com a activitat de l’empresa amb departament propi. Entre les activitats encaminades a instaurar una cultura de la prevenció destaquen: formació continuada en prevenció, simulacres d’evacuació, fòrums d’accidents o incorporació de noves tecnologies de seguretat laboral.

Veure certificat ISO 45001:2018

 

RSC

ICL Iberia s’ha adherit al  programa Responsible Care. Aquest programa va ser fundat el 1985 al Canadà amb el principal objectiu d’informar en detall al públic sobre la fabricació, la distribució i l’ús de productes químics. Responsible Care és una iniciativa global i voluntària de la indústria química que té per objectiu fer que les empreses millorin contínuament la seguretat, la protecció de la salut i el medi ambient fomentant els principis de desenvolupament sostenible.

La nova Declaració Global RC 2014, aprovada pel Consell Executiu de la  l’Associació Internacional de la Indústria Química (ICCA), unifica els principis d’acció de Responsible Care de forma global, i compromet l’empresa a desenvolupar els sis elements que la integren en tots aquells països en què desenvolupa operacions significatives, siguin industrials o comercials.

  • Una Cultura Corporativa de Lideratge que doni suport proactivament la gestió segura dels productes químics a través de la iniciativa global Responsible Care
  • Salvaguardar les Persones i el Medi Ambient millorant de forma contínua el nostre acompliment en Salut, Seguretat i Medi Ambient; la protecció dels nostres processos, instal·lacions i tecnologies; i impulsant la millora contínua en la manipulació segura de productes químics i la seva tutela al llarg de tota la cadena de subministrament
  • Enfortir els sistemes de gestió dels productes químics participant en el desenvolupament i implementació de legislació i millors pràctiques industrials, orientades al cicle de vida dels productes, la investigació científica i la Seguretat química basada en la minimització de riscos
  • Influir en els socis comercials per promoure la gestió segura dels productes químics dins de les seves pròpies operacions
  • Involucrar els Tercers Interessats, comprenent i responent a les seves inquietuds i expectatives sobre les nostres actuacions i productes, per aconseguir operacions i productes més segurs, comunicant obertament sobre aquelles
  • Contribuir a la Sostenibilitat a través d’un millor acompliment i actuació, augment de les oportunitats econòmiques i el desenvolupament de tecnologies innovadores i altres solucions per als reptes de la societat.

Veure Certificat RSC . . .

 

CERTIFICACIÓ EN MINERIA SOSTENIBLE

L’empresa ha aconseguit estar certificada en les normes UNE 22470 i 22480, un sistema de gestió promogut per la sectorial minera espanyola i aprovat i regulat per l’Organisme Espanyol de Normalització.

Espanya és el primer país europeu que adopta aquests estàndards denominats TSM (Towards Sustainable Mining), impulsats per la sectorial canadenca MAC, referència mundial, amb qui la sectorial espanyola va arribar a un acord per a la seva aplicació. Es tracta de normes que tenen en compte indicadors socials, ambientals i econòmics.

El principal objectiu d’aquesta certificació és el de demostrar i estructurar, mitjançant una norma, els principis de sostenibilitat que la nostra empresa ha integrat en la seva presa de decisions (Pla de Mineria Sostenible). És una eina per a facilitar la consecució dels objectius ambientals, socials i econòmics de la nostra organització.

Veure certificats en les normes UNE 22470 i 22480 de Mineria Sostenible

 

CERTIFICACIÓ EN SEGURETAT ALIMENTÀRIA 

El certificat FSSC 22000 (Food Safety System Certification) és la culminació de la implantació d’un sistema de control de seguretat alimentària per a productors d’aliments o ingredients alimentaris.

Aquest certificat s’ha obtingut aquest mes de gener de 2021 i és del tot necessari per ampliar la comercialització de sal vacuum que es produeix a la planta de cristal·lització.

Comptar amb el certificat FSSC 22000 obre noves oportunitats en l’àmbit del mercat alimentari, a banda de demostrar el compliment dels requisits legals i al mateix temps promoure la confiança del client.
Es tracta d’un nou pas endavant en la qualitat dels productes d’ICL Iberia que passen un rigorós control de seguretat.

Veure certificat en seguretat alimentaria FSSC 22000