Location
Branches

Tramer

TRÁFICO DE MERCANCÍAS (TRAMER), SA

És una empresa espanyola, amb seu al port de Barcelona, que es dedica al tràfic de mercaderies. Les activitats principals d’aquesta empresa són rebre, carregar i emmagatzemar al port de Barcelona minerals i derivats, especialment potassa, per després transportar-los amb vaixell i consignar-los.