ACCEPT
Location
Branches

Any 2021 en Notícies

ICL Iberia inaugura la rampa i fa un pas més cap a la mineria sostenible
09/07/2021

ICL Iberia ha inaugurat oficialment aquest matí la Rampa de Cabanasses. Es tracta d'una infraestructura única a l'estat: un túnel de 5,2 km d'extensió i gairebé 900 metres de profunditat que connecta l'interior de la mina amb la planta de tractament de Súria. La rampa permet el trasllat del mineral extret a través d'una cinta transportadora directament a la planta de tractament, de manera que s’elimina el transport per camió i permet un increment de la capacitat de producció de la mina. L'inici de la construcció va ser l'agost del 2012 i va finalitzar el passat 23 d'abril. La rampa és una obra que marcarà el futur de la mineria del Bages, a banda de ser una peça clau del Pla Phoenix de l'empresa cap a la Mineria Sostenible. A la inauguració hi han assistit, entre altres autoritats, el Vicepresident de la Generalitat de Catalunya, Jordi Puigneró; la Consellera a la Presidència, Laura Vilagrà; el Director General d'Indústria i de la Pime, Galo Gutiérrez; i l'alcalde de Súria, Albert Coberó.

Després de nou anys de construcció, la rampa minera de Cabanasses és una realitat en ple funcionament. És un dels fonaments sobre el qual ICL s’erigeix en una empresa minera del segle XXI, sostenible tant des del punt de vista econòmic com mediambiental. La rampa, en la qual han treballat un centenar d'empreses i unes 700 persones, és una obra d'enorme complexitat tècnica. Amb un pendent mitjà del 19%, i amb puntes que arriben al 21%, aquest túnel té una longitud de cinc quilòmetres (a més d'un quilòmetre més de galeries auxiliars, bypass i cavernes per acollir subestacions elèctriques i altres equipaments) i uns 900 metres de profunditat. Permetrà doblar la producció de mineral, fins a arribar al milió de tones anuals.

El President d'ICL Iberia, Carles Aleman, ha afirmat que "el d'avui és un dia importantíssim per a l'empresa. Hem fet un nou pas, un de decisiu, cap a la mineria sostenible a la qual volem arribar. Amb la posada en marxa de la rampa, arribarem a doblar la producció i eliminarem el trasllat del mineral en camió des de la mina fins a la planta de tractament; amb la conseqüent reducció de l'emissió de gasos CO₂ i l'impacte positiu per la seguretat viària de Súria".
Per la seva part, el vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, ha agraït a ICL aquesta aposta per “convertir una activitat que ens connecta amb el passat industrial del país amb la indústria del segle XXI, la indústria sostenible que és la garantia més gran de cohesió social gràcies als llocs de feina que genera”.
La rampa és la punta de llança del projecte industrial Phoenix, que està reconvertint l'activitat minera en una activitat sostenible i orientada a l'economia circular. Per a la seva execució ha calgut travessar un terreny afectat per l'orogènia del Pirineu, capes salines de pobres característiques geomecàniques i baixa resistència. Però ja és un fet, i suposa la cirereta del pastís d'un ambiciós pla de reconversió industrial en el qual la companyia ha invertit més de 500 milions d'euros, i que comprèn també la nova terminal portuària de Barcelona i la nova planta de tractament de sal. La construcció del nou col·lector ha de concloure aquesta obra global, el Pla Phoenix, que ha de portar ICL Iberia a la Mineria Sostenible.

Avantatges principals de la rampa (Veure infografia)
1. Eliminació de 800 viatges diaris pel centre urbà de Súria que fins ara eren necessaris per traslladar el mineral de la mina fins a la planta de tractament.
a. Reducció emissió gasos C02: 407,3 t de C02/any
b. Impacte positiu de seguretat viària a Súria
2. Transport directe de mineral amb cintes transportadores des de mina a planta de tractament. Les cintes transportadores connecten directament la zona d’extracció de mineral i de sal amb la pantà de tractament, el què suposa més quantitat i més sostenibilitat.
3. Increment de la capacitat de producció de la mina arribant al milió de tones anuals.
4. Increment del cabal de ventilació amb 360 m³/ seg.: això suposa una millora de les condicions de treball a la mina amb més quantitat d’aire i temperatures més baixes.
5. Accés rodat de maquinària a la mina sense necessitat de muntatge dins la mina.

Els números de la rampa (Veure infografia)
- Total de quilòmetres excavats: 5,2 km + 1 km galeries auxiliars, bypass, i cavernes per rebre les subestacions elèctriques i resta d’equipaments.
Total quilòmetres de cintes transportadores: 5’2km interior + 500m exterior

- Mides d’amplada de la rampa: fa 45 m2 de secció transversal útil estàndard per efectes de ventilació, i les formes són variables en funció de les característiques de la roca. Així, té formes de ferradura, el·líptica o de mig punt. Hi ha cavernes més grans de fins a 110 m2, on hi ha les transferències de les cintes.

- Construcció de la rampa: L’inici de la construcció va ser l’agost del 2012 i al llarg de tots aquests anys s’han hagut de superar diversos entrebancs tècnics i geològics fins arribar a una obra que marca el futur de la mineria del Bages, a banda de ser una peça clau del Pla Phoenix basat en la Mineria Sostenible. La finalització de la construcció d’aquesta obra única en enginyeria va ser el 23 d’abril e 2021, per tant gairebé 9 anys.

- Moments destacats de la construcció de la rampa: el cale que en argot miner significa la connexió entre la rampa i la mina, que es va produir el 22 de desembre de 2020, amb una precisió màxima i que va comptar, fins i tot, amb la felicitació de diversos experts de la prestigiosa Camborne School of Mines, University of Exeter, al Regne Unit.

Fites històriques en la construcció de la rampa (Veure infografia)
Agost 2012: Inici construcció
Març 2013: Tram amb aigua
2014: primer quilòmetre
Maig – Novembre 2014: Creuament falla Tordell.
2015: segon quilòmetre
Abril 2017: Plegament no esperat( Dr. Evert Hoek.)
Juny 2017: segon minador per les galeries auxiliars.
Juny 2018: Inici excavació al nord de l’anticlinal de Cabanasses
Febrer-Març 2019: Aturada per canvi de contractista
Març 2020: Aturada i represa per COVID
22 Desembre 2020: Cale mina i rampa
28 de Març 2021: Retirada tape entre mina i rampa
23 Abril 2021: final construcció

ICL avança en la fase de proves a la Botjosa amb més de 30 mil tones extretes
10/06/2021

ICL avança ràpidament amb l’extracció dels materials que formen part del dipòsit de la Botjosa.
L’actual fase de proves, que servirà per determinar, entre altres coses, la composició del dipòsit, permetrà també avaluar quin tractament hauran de tenir els materials que se n’obtinguin. Als darrers 3 mesos, s’han extret ja més de 30 mil tones de material en la zona sud del dipòsit, compost principalment per sal, i l’alçada del dipòsit en aquesta zona ha disminuït en més de 3 metres.

El material extret esta sent analitzat i tractat, per posteriorment reintroduir-lo - sobretot la sal d’alta qualitat - al mercat de sal de desgel.

El president d'ICL Iberia, Carles Aleman, destaca que “estem fent grans avenços en aquesta fase de proves i tot plegat representa una mostra més del nostre compromís amb el pla de restauració i amb els acords als quals hem arribat”.
El 2019 ICL ja va fer una sèrie de sondejos inicials per analitzar el material de la Botjosa, ja que es tracta d'un dipòsit antic previ a l'activitat d'ICL, i que van suposar l’arrencada de facto dels treballs del pla de restauració de la companyia.
Als darrers mesos de 2020 ja es van fer les primeres proves d'extracció de material. ICL preveu seguir de forma contínua amb aquesta fase per tal de maximitzar l'extracció del material.

El dipòsit de la Botjosa, ubicat a Sallent, es troba inactiu des de principis dels anys 70, quan va tancar definitivament la mina de Sallent, propietat aleshores de l’empresa Explosivos Rio Tinto.

ICL Iberia inicia la construcció de la nova rotonda d’entrada a Súria
01/06/2021

Els treballs de construcció de la nova rotonda, a l’entrada sud del municipi de Súria han començat els darrers dies amb la senyalització i es preveu que acabin el desembre del 2021 amb l’objectiu de regular i ordenar el trànsit amb una millora en la seguretat viària. Els canvis de circulació i desviament provisional no es començaran a notar fins passat l’estiu a l’alçada on hi ha l’entrada a les instal·lacions industrials d’ICL.

La nova rotonda forma part del conjunt d’inversions destinades a la millora de l’entrada sud a Súria (juntament amb el Projecte d’Urbanització), tot i que es tracta d’un projecte tramitat de forma independent amb un pressupost proper a l’1’18 milions d’euros, finançats íntegrament per ICL.

A principis de juny es preveu l’inici dels treballs de retirada de serveis existents al marge dret (sentit Manresa) amb la corresponent senyalització, que seguidament permetran construir la meitat del cercle de la rotonda. Un cop finalitzada aquesta part, es preveu que el proper mes de setembre es comenci ja a desviar la circulació de vehicles en aquest punt mantenint la capacitat actual de trànsit i amb la senyalització que es requereixi en cada moment (semàfors temporals, senyalística, etc) de la qual s’anirà informant amb antelació. Serà la part en què les obres es centrin en la construcció del ramal d’accés a la seu central d’ICL.

La rotonda suposa una millora visual a l’entrada sud del municipi, però especialment una millora en la seguretat del trànsit i dels vianants. El seu diàmetre exterior és de 40 metres amb carrils d’entrada i sortida d’un mínim de 3’5 metres d’ample, amb la millora de l’asfalt, la creació de nous passos de vianants i un semàfor d’entrada i sortida de vehicles al Rieral del Tordell, davant del supermercat Bon Preu, el què suposarà una altra millora en la seguretat pels vianants del municipi. Al centre de la rotonda es preveu un espai destinat a la plantació d’espècies de flora autòctona i grava d’origen volcànic entre altres elements.

Els propers mesos també començaran altres actuacions en el marc del Projecte d’Urbanització i millora a l’entrada sud de Súria, entre els quals un ampli passeig de vianants al Rieral del Tordell o els nous semàfors i passos de vianants al barri del Fusteret.

ICL Iberia desestacionalitza les vendes de sal de desgel
23/04/2021

El mercat de la sal de desgel d’ICL Iberia deixa de ser estacional i es reparteix al llarg de tot l’any, malgrat que es consumeixi a destí els 3 mesos de més fred, apostant per la venda i transport continuat, i la seva repercussió al territori.

La darrera campanya de vendes de sal de desgel d’ICL Iberia ha venut tota la sal de carreteres generada superant clarament les 400.000 tones de sal, malgrat la parada de producció a causa de la pandèmia. Des d’ara, es preveu la continuïtat de vendes de sal gràcies a l’augment de producció i la càrrega de més megavaixells aquest proper estiu.

Segons el president d’ICL Iberia, Carles Aleman, “el fet que es carreguin més megavaixells suposa un gran estalvi energètic i per tant l’increment d’eficiència logística i sostenibilitat de la companyia, i es dona sortida a les reserves dels dipòsits salins i l’obertura a nous mercats”.

“La previsió de cara a la campanya que ara comença és doblar la producció i venda de sal de desgel”, segons ha manifestat el cap de vendes de sal d’ICL Iberia, Ramon Vilaseca.

La venda limitada de sal de carreteres ha suposat que els magatzems dels clients europeus s’hagin anat buidant i no s’hagi pogut arribar al mercat dels EUA com altres anys. Amb la recuperació de la producció, ara ja es garanteix l’augment d’activitat fins a la propera tardor i la continuïtat d’entregues, fet que suposa el transport regular al llarg dels propers mesos, i en especial la càrrega de més vaixells de grans dimensions, amb l’objectiu d’omplir de nou els estocs dels clients, en especial els del Nord d’Europa.

ICL Iberia i l’ACA signen el conveni per construir i finançar el nou col·lector de salmorres
12/04/2021

ICL Iberia i l’ACA han signat el conveni per construir i finançar el nou col·lector de salmorres. L’acord fixa el calendari i el mètode de pagament de les infraestructures vinculades al projecte, amb una inversió total de 110 MEUR, 98 dels quals seran aportats per l’empresa minera.

El nou col·lector, que el construirà l’empresa pública Infraestructures.cat, estarà enllestit el 2025, millorant la qualitat del Llobregat, reduint els dipòsits salins i garantint una mineria sostenible.

Les mesures que es duran a terme són d’interès general i estratègic de país per a la reactivació econòmica en el marc del projecte d’ICL Iberia de desenvolupament miner i industrial del Bages anomenat Pla Phoenix, garantint la viabilitat de l’empresa minera per al futur.

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha presidit la signatura del conveni acompanyat del director de l’ACA, Lluís Ridao, el president d’ICL Iberia, Carles Aleman, i el director financer de l'empresa, Eithan Mikey, que han signat el conveni a les instal·lacions de Súria

Carles Aleman ha declarat: "Des d’ICL estem molt contents per haver assolit aquest conveni, que és absolutament clau i un punt d’inflexió en el nostre compromís per la mineria sostenible”.

ICL Iberia presenta el seu full de ruta cap a la neutralitat de carboni
02/03/2021

ICL es compromet amb la mitigació del canvi climàtic i ha presentat avui el seu propi full de ruta per assolir la neutralitat de carboni amb la seva activitat. Es tracta d’un pla per als pròxims anys, fins el 2050, que culminarà amb les emissions zero de GEH.

Aquest full de ruta referma així la convivència de l’activitat minera i industrial amb el medi ambient. En paraules de Lluís Fàbrega, cap de l’àrea de medi ambient d’ICL, “l’objectiu és ser coherents amb els objectius establerts en diferents cimeres mundials, per reduir l’efecte del Canvi Climàtic, i contribuir així a millorar el nostre entorn”.

Entre les accions estratègiques destaquen la millora de l’eficiència energètica i el consum d’energia de fonts renovables (ja sigui de producció pròpia o adquirida a la xarxa nacional), així com la promoció de la mobilitat sostenible abans del 2028, tant de treballadors, producte, clients i proveïdors. És el cas de vehicles elèctrics a l’interior de la mina a partir del 2021, el transport col·lectiu de treballadors, l’augment del transport de mercaderies ferroviari (disminuint el transport per camió) i de vaixells de gran tonatge. A més, la posada en marxa de la rampa evitarà la circulació diària de 550 camions pel nucli urbà de Súria, que suposarà una disminució important d’emissions de CO2.

El full de ruta també especifica com a estratègia a seguir la digitalització, la transparència i la formació de tota la plantilla.

Un cop establertes les mesures indicades, a partir del 2030 i de forma progressiva, s’aniran compensant les emissions romanents amb aportacions a diversos projectes, preveient arribar a emissions zero abans de l’any 2050.

ICL treballa des de fa anys en un model de mineria sostenible. Aquest compromís es suma a la seva recent certificació com la primera empresa minera de grans dimensions d'Espanya i d'Europa certificada en Mineria Sostenible.

ICL Iberia rep el certificat en Mineria Sostenible
19/01/2021

ICL ha passat amb èxit l’auditoria per a la certificació de les normes UNE 22470 y 22480, que acrediten la companyia com a empresa minera sostenible. Es tracta d’un sistema de gestió promogut per la sectorial minera espanyola i aprovat i regulat per l’Organisme Espanyol de Normalització. Espanya és el primer país europeu que adopta aquests estàndardsdenominats TSM (Towards Sustainable Mining), impulsats per la sectorial canadenca MAC,referència mundial, amb la que la sectorial espanyola va arribar a un acordper a la seva aplicació.

Així, ICL esdevé la primera empresa minera subterrània de gransdimensions de minerals no àrids d’Espanya i d’Europa certificada en Mineria Sostenible per tota la seva activitat. Lluís Fàbrega, director de medi ambient d’ICL,destaca que “aquesta acreditaciópermet consolida el nostre lideratge en matèria de sostenibilitat dins d’un sector tan exigent com el nostre. És un orgullser un referent no només al nostre país sinó a tota Europa”.

Aquest nou sistema de gestió es basa en una sèrie de criters per a la sostenibilitat de la indústria extractiva, com la seguretat de subministrament per a la satisfacció de la demanda; la utilització eficient dels recursos naturals; l’aplicació de mesures per a promoure i millorar la seguretat i la satisfacció dels treballadors; la contribucióal desenvolupament econòmic de la societat i el socialde la comunitat; la rehabilitació de l’espai natural afectat; o l’aplicació de les millors tècniques disponiblesen la prevenció i control integrats de la contaminació, així com en la gestió de residus.

ICL treballa des de fa anys en un model de mineria sostenible que ha culminat amb aquesta certificació,en un moment en què la companyia pot avançar en el seu gran projecte industrial i entrar en la seva fase final gràcies al conveni amb l’ACAper a la construcció del nou col·lector de salmorres.També és gairebé a punt la finalització de la rampa a la mina de Cabanasses, de 5,2 quilòmetres de longitud, que permetrà accedir a l’explotació minera fins a 900 metres de profundita.Això aportarà millores significatives des del punt de vista de la sostenibilitat, per exemple, una important disminuciódel transport en camions i per tant una reducció en l’emissió de CO2. La rampa també facilitarà una millora de les condicions de seguretat i ventilació. En definitiva, un gran impacte en sostenibilitat i eficiència.

ICL Iberia ajuda a mantenir segures les carreteres amb la seva sal de desgel
13/01/2021

ICL Iberia ajuda a mantenir segures les carreteres dins l’actual onada de fred amb l’enviament diari d’ entre 3 i 4 mil tones de sal de desgel de carreteres a diferents punts de Catalunya. La sal de desgel del Bages té també com a destinació aquests dies el sud de França, on la companyia hi té un mercat consolidat.

El subministrament continu de sal de carreteres les 24 hores del dia té l’objectiu de donar un servei indispensable per poder circular per la xarxa viària en condicions climatològiques adverses, un servei que és habitual des d’ICL Iberia.
L’empresa produeix cada any 800.000 tones de sal de desglaç de carreteres que es destinen també a països d’Europa i als EUA. Fa anys que ICL Iberia és un dels principals productors de sal d’Europa.